Pixabay kreatikar

Microsoft Certificaten (4): Het Plan Revisited

In een vorig deel beschreef ik het initiële plan om meer certificaten te halen. Intussen zijn er wat ontwikkelen geweest, waardoor het plan al zijn eerste revisie krijgt.

Zoals beschreven was mijn interesse verdeeld in drie van de zes gebieden waarin Microsoft certificeringen aanbiedt:

  1. App Builder
  2. Data: Management and Analytics
  3. Productivity

In het vorige artikel gaf ik ook aan dat Productivity kon zakken qua prioriteit en dat is ook wat in deze revisie gewijzigd is. Het eerste doel is nu om de MCSD certificering te halen.

De eerste “quick win” examens blijven wel staan:

70-483 Programming in C# is een examen wat ik wellicht eerder naar voren schuif, omdat dat een “quick win” is en ik relatief eenvoudig kan halen.
70-761 Querying Data with Transact-SQL zou ook nog een mogelijkheid zijn, omdat ik ook die bijna zonder training denk te kunnen halen.

Daarna gevolgd door 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications.

App BuilderMCSA: Web Applications
App Builder70-483Programming in C#
App Builder70-486Developing ASP.NET MVC Web Applications
App BuilderMCSD: App Builder
App Builder70-487Developing Microsoft Azure and Web Services
DataMCSA: SQL 2016 Database Development
Data70-761Querying Data with Transact-SQL
Data70-762Developing SQL Database
DataMCSE: Data Management and Analytics
Data70-464
Developing Microsoft SQL Server Databases
App BuilderMCSA: Universal Windows Platform
App Builder70-357
Developing Mobile Apps
ProductivityMCSA: Office 365
Productivity70-346Managing Office 365 Identities and Requirements
Productivity70-347Enabling Office 365 Services
ProductivityMCSE: Productivity
Productivity70-339Managing Microsoft SharePoint Server 2016